CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH QUẢNG NINH 24H

Địa chỉ: Số 61, Tổ 6 Khu 1B, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 636 3690961 722 882

Email: quangninhnhasach24h@gmail.com